KnipKunst.com © 2013    VOORWAARDEN

Ági Takács  

VOORWAARDEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van 'KnipKunst.com'  (www.knipkunst.com.nl)

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De rechten op de inhoud van

deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij 'KnipKunst.com' .

 

Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan:  

Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie.

 

Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'KnipKunst.com'  is uitdrukkelijk verboden.

 

'KnipKunst.com' besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is

louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website

kunnen geen rechten worden ontleend.